Historical Data

Bar Harbor Bankshares (BHB)

$25.09

-0.05 (-0.20%)